Bal arılar koloniyalar şəklində yaşayan böcəklərdir.Koloniya içərisindəki hər bir arının fərqli vəzifələri var.Bu koloniyadakı arı qrupları aşğıdakılardır

  • Ana arı  və vəzifələri:Normal bal arısı ailəsində sadəcə bir ana arı vardır.Ana arının əsas vazifəsi yumurta qoyaraq yeni nəsillərin meydana gəlməsini və arı ailəsinin daimiliyini saxlamaqdır.Ana arının ölçüsü incə və uzun,rəngi isədigər arılara görə daha açıq və parlaqdır.
  • İşçi arılar və vəzifələri:Ailənin gücünə və mövsümə bağlı olaraq işçi arı sayısı qış aylarında 10.000-20.000 arasında dəyişir.Yaz aylarında sayları getdikcə artır və yay aylarında bu say 60.000-70.000 arası dəyişir.İşçi arıların günlük polen toplamaq,nektar toplamaq,propolis toplamaq,su daşımaq və digər vəzifələri vardır.

Arı irqləri; böyüklük,rəng,dil uzunluğu,bədənin tük ortüyü,qanad ölçüsü,və.s xüsusiyyətlərə görə bir birindən ayrılırlar.Arı irqlərinə aşağıdakılar aiddir.

  • İtalyan irqi
  • Karniyol irqi
  • Qafqaz irqi

 

 

Əlaqə

Kuwait,Al Wazzan St 61 Azerbaijan,Baku,Uzeyir Hajibayli 62

Bizi İzləyin

Twitter

RT @envato: One subscription, 5000+ assets & unlimited downloads; Elements is out of beta! Sign up at enva.to/elements. https://t.co…
TrxDoe
Polar bears can eat as many as 86 penguins in a single sitting. (If they lived in the same place)
TrxDoe
Leonardo Da Vinci is considered by many as the father of modern science.
TrxDoe